Andas bättre utan svullna slemhinnor i näsan

Din näsa är fiffigare än du tror. När du andas genom näsan värms luften upp och blir lagom fuktig innan du drar ner den i luftrören. Det är viktigt, eftersom torr och kall luft kan irritera luftrören. Näsan är även ett effektivt filter. 75% av alla partiklar och bakterier i luften filtreras bort när den passerar näsans slemhinnor och flimmerhår. Munnen har inget motsvarande filter. Men den främsta och mest förbluffande fördelen med att andas genom näsan är bihålornas förmåga att producera kväveoxid vilket gör att lungornas förmåga att ta upp syre förbättras.* När du andas genom näsan syresätts alltså blodet bättre än när du använder munnen. Så att du orkar mer. Tänk på det nästa gång du tar ett andetag.

Källa:

*Sánchez Crespo et al. Nasal nitric oxide and regulation of human pulmonary blood flow in the upright position. J Appl Physiol. 2010 Jan;108(1):181-8