Bihåleinflammation - symptom och lindring

Hur fungerar Otrinex?

Otrinex är en nässpray som lindrar din bihåleinflammation genom att verka avsvällande på nässlemhinnan och på de omkringliggande områdena i svalget. Passagen mellan näsgångarna och bihålorna öppnas upp, vätskan rinner ut och trycket på dina bihålor minskar.

När ska jag använda Otrinex?

Du kan använda Otrinex när du har en akut bihåleinflammation med milda till måttliga besvär. Den avsvällande effekten kommer redan inom några minuter och verkar i 6-8 timmar. Du bör inte använda Otrinex längre än 10 dagar.

Fri från konserveringsmedel
– skonsam för näsan

Otrinex innehåller inte konserveringsmedel, vilket gör den mer skonsam för näsan än nässprayer med konserveringsmedel.

Vad är en bihåleinflammation?

Bihålorna är luftfyllda hålrum i ansiktsskelettet. Runt bihålorna finns slemhinnor. Om ett virus fastnar i slemhinnan börjar kroppens immunförsvar producera antikroppar och slem mot angreppet. Det kan leda till att du blir täppt i bihålorna och får bihåleinflammation, sinuit. Sjukdomen börjar som en vanlig förkylning men smittar inte, det gör däremot förkylningen.

Typiska symptom

• Värk i kinderna eller pannan

• Illaluktande snuva, täppt i näsan

• Ett sämre luktsinne

• Värk eller tryck i tänderna i överkäken*

Sök läkare om du:

Otrinex 1 mg/ml nässpray:

är ett receptfritt läkemedel för nästäppa vid förkylning och akut bihåleinflammation som innehåller xylometazolin. Läs bipacksedeln noggrant. Bör ej användas längre än 10 dagar i följd. GSK Consumer Healthcare AB, scanda.consumer-relations@gsk.com