Vanliga frågor om hur man kan undvika och lindra förkylning

En förkylning och en influensa liknar ofta varandra, men går ganska enkelt att skilja åt.

Båda är virussjukdomar, men har lite olika symptom.

Vanliga symptom på influensa är: hög feber, ont i kroppen (led- och muskelvärk) och huvudvärk. Hosta, smärtor i bröstet, rinnande näsa och orolig mage kan också tyda på influensa.1

Förkylningens symptom är: Nästäppa, rinnande näsa, nysningar, hosta, halsont och ibland lättare huvudvärk. Man kan få feber, men den blir sällan speciellt hög.2

Källa:

1Influensa – 1177.se – Råd om vård från Sveriges landsting. URL: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/ Hämtad 2013-10-03
2Förkylning – 1177.se – Råd om vård från Sveriges landsting. URL: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Forkylning/ Hämtad 2013-10-03

De flesta brukar drabbas av en förkylning 2 till 4 gånger per år.1 Barn drabbas ibland oftare, eftersom de i allmänhet inte hunnit bygga upp sitt immunförsvar tillräckligt.

Källa:

1Monto AS. Studies of the community and family: acute respiratory illness and infection. Epidemiol Rev 1994; 16:351‐373.

Antibiotika dödar bakterier, men förkylning orsakas av virus. Om du utvecklar nya symtom som normalt inte förknippas med en förkylning eller influensa, bör du träffa en läkare.

Din läkare kan ordinera antibiotikakur för att behandla en bakteriell infektion i öron, eller hals. Dessa infektioner kan uppstå i samband med en förkylning eller influensa, men orsakas av bakterier.

Barns immunsystem har inte haft tid att utveckla antikroppar mot tillräckligt många virusstammar, vilket gör dem mer mottagliga för infektioner.

Barn brukar också röra vid varandra oftare och har lättare att glömma att tvätta händerna. Detta betyder att de lätt kan smittas av infektioner i skolan, på lekplatsen eller vid andra aktiviteter när de umgås med andra barn.1

Källa:

1Förkylning hos barn – 1177.se Råd om vår från Sveriges landsting. URL: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Forkylning/ Hämtad 2013.10.03

Tyvärr finns det inget magiskt medel mot förkylning. Behandlingen handlar om att lindra symtomen så att man kan återgå till att leva normalt så snabbt som möjligt. Oftast är symtomen värst under de första 2-3 dagarna, sedan lättar de under ett par dagar. Det går att lindra symtomen på olika sätt. Man kan använda smärtlindrande medel som paracetamol eller ibuprofen för att lindra värk, huvudvärk och feber. Avsvällande nässpray, till exempel Otrivin utan konserveringsmedel för barn från ett år, kan lindra nästäppan.

Det finns för närvarande inte något vaccin mot vanlig förkylning. Det finns influensavaccin, men de fungerar inte på förkylning.

Det viktigaste du kan göra är att dricka mycket vätska. Dock bör du undvika drycker som kaffe, te och cola, eftersom de innehåller koffein, som är uttorkande.

Ät. Din kropp behöver energi för att bekämpa förkylning eller influensa. Om du har tappat aptiten, prova att äta enkla livsmedel som vitt ris, yoghurt eller soppa.

Nässpray som t ex Otrivin kan göra andningen lättare genom att verka avsvällande. Använd inte nässpray längre än angivet i bipacksedeln.

Saltvattenbaserade nässprayer, som t ex Otricare kan också rengöra luftvägarna och hjälpa dig att andas fritt.

Feber och värk kan lindras med hjälp av smärtstillande och febernedsättande, receptfria läkemedel som innehåller paracetamol eller ibuprofen. Om man har slemhosta är det bra att hosta upp slemmet för att rensa luftrören Slemlösande medicin, som t ex Theracough kan hjälpa. Det finns även hostdämpande mediciner, men de bör inte användas vid slemhosta eftersom man då hostar mindre och inte får upp slemmet. Däremot kan man pröva hostdämpande medicin om man har besvärlig rethosta.1

Källa:

1Förkylning – vad kan man göra själv 1177.se Råd om vår från Sveriges landsting URL: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Forkylning-vad-kan-man-gora-sjalv/ Hämtad 2013-10-03

Första dygnet kan det vara bra att vila helt och hållet om man har en kraftig förkylning. Också ur smittsynpunkt är det bra att stanna hemma första dagen. Har man feber bör man inte gå till jobbet, men annars behöver man normalt inte stanna hemma för en förkylning med snuva, lätt halsont och lite huvudvärk.

Tvätta händerna regelbundet för att minimera spridningen av viruset och be alla som vårdar dig att göra detsamma. Det är också bra att regelbundet torka av ytor, telefoner, dörrhandtag och tangentbord med desinficerande rengöringsmedel.1

Källa:

1Förkylning – vad kan man göra själv 1177.se Råd om vår från Sveriges landstingURL: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Forkylning-vad-kan-man-gora-sjalv/ Hämtad 2013-10-03

Nej. Det finns inga kliniska bevis för att du löper större risk av att drabbas av förkylning eller influensa genom att utsätta dig för kyla. Dock är vintermånaderna högsäsong för förkylnings- och influensainfektioner. Det tros att den kalla luften gör att influensaviruset kan överleva längre utanför kroppen. Vi tenderar också att stanna inomhus, omgivna av andra människor och med stängda fönster – perfekta förutsättningar för ett virus att sprida sig.1

Källa:

1 Snuva knappast vädrets fel – Smittskyddsinstitutet. URL: http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/myter-och-folktro/myter--snuva-knappast-vadrets-fel/ Hämtad 2013-10-03